Om oss

Ewa Romare

Tecknings/bildlärare sedan 1959, speciallärare, fil kand i pedagogik och magisterexamen i bildpedagogik, forskare i pedagogik, examinator i Visual Art vid IB (International Baccalaurate) lärarutbildare, initiativtagare och huvudansvarig för Bildskolan och Långsunda Gård.

 

Ewa på Facebook

Om Långsunda gård

Ewa och Bengt Romare välkomnar dig till Långsunda gård, en plats med unika kulturhistoriska värden.

 

Vi har ekologisk odling i liten skala, slåtterängar som slåttras av Bengt med "Grålle". Markvården sköts av djuren; får, hästar och höns.

 

Arborister vårdar kontinuerligt våra kulturträd bl.a. en 600 år gammal ek, Hampus 100-årigt äppelträd, m.fl.

 

Allt detta för att skapa en plats med Kultur, Natur och Djur med möjlighet att få dagens ofta stressade människor att finna ro, att utveckla sin självkänsla, helt enkelt MÅ BRA.

Historik

I februari 1993 presenterade vi vårt syfte med att sätta liv i Långsunda gård, ett renoveringsobjekt med anor från 1600-tal.

Med Bildskolan och Långsunda stall som verktyg har vi bit för bit realiserat vårt syfte.

Vi har haft bild-, djur- och trädgårdskurser, föreläsningar, utställningar, konserter, studiebesök från när och fjärran, temadagar, konferenser. Vi har renoverat Huvudbygg-naden, Västra Flygeln och Stallet, återuppfört Östra Flygeln och Kvarnen, byggt upp Växthuset, Fröhuset, Smedjan, små djurhus. Vi har skapat Sinnesträdgården.

Midsommardagen 1930, Harald Sallberg

1948, Gulli Schager

Långsunda gård, 134 32 Gustavsberg. Telefon: 08-570 360 06. E-post: langsundagard@ewaromare.se